0
נגישות


Atlas CT
http://www.atlasct.co.il
החברה עוסקת בפיתוח ובישום טכנולוגיות מיפוי בתחום מערכות מידע גיאוגרפיות. תחום זה עוסק בפיתוח מערכות התומכות בשימוש אינטרקטיבי במידע גיאוגרפי. באתר ניתן למצוא מידע בנוגע למוצרים ולטכנולוגיות השונות.